Indiana Jones in het Romeinse Rijk

Violet Annaert – Geschiedenis is (natuurlijk) het mooiste vak dat er bestaat. Maar hoe interessant het ook is om van alles te weten te komen over Alexander en Macedonië – door het lezen van kilometers aan boeken en het doorspitten van stoffige archieven – het blijft toch een beetje een ver-van-je-bed-show. Ik wilde de geschiedenis wel eens op een directere manier najagen en wel door zelf op zoek te gaan naar inscripties in Rome. Een zoektocht vol inspirerende lessen en prachtige ontdekkingen in La dolce Vita was het gevolg.

Deze machtige onderneming mocht ik ervaren doordat ik was toegelaten tot de cursus ‘Latijnse epigrafie op locatie’ die werd gegeven vanuit het Koninklijk Nederlands Instituut Rome’, het KNIR. Met een tweetal voorbereidende hoorcolleges aan de Vrije Universiteit Amsterdam werden we klaargestoomd voor dit voor velen van ons nog onbekende vakgebied. De groep inscriptiejagers bleek zeer gemêleerd, van masterstudenten en promovendi (en een verdwaalde post doc), met vakgebieden als oude geschiedenis, rechtsgeleerdheid, archeologie, klassieke talen en linguïstiek. Een leuke groep die ook nog eens uit alle windstreken van ons land kwam. Daarnaast konden de docenten – twee zeer vakkundig heren – iets ogenschijnlijk droogs als epigrafie springlevend maken. Doorgaan met het lezen van “Indiana Jones in het Romeinse Rijk”

Advertentie

De nazi van de maand

De occultist: Otto Rahn

Otto RahnThomas Smits – Het absolute kwaad heeft altijd een mystiek en occult randje. Misschien komt dit voort uit onze ‘judeo-christelijke traditie’ waarin het kwaad altijd verbonden is met de duivel, of oude heidense gebruiken. In verschillende populaire mythes over het duizendjarige rijk en haar vertegenwoordigers wordt de connectie tussen het nationaalsocialisme en het ‘pure’ en ‘heidense’ kwaad benadrukt. Deze verhalen hebben echter wel degelijk hun basis in de realiteit. Daarom deze week het verhaal van SS Obersturmführer Otto Rahn en zijn zoektocht naar de heilige graal.

Otto Rahn (1904-1939) is vanaf zijn vroege jeugd geobsedeerd door de heilige graal. Op de universiteit komt hij in aanraking met de ontdekkingen van de beroemde Duitse archeoloog Heinrich Schliemann, die in 1871 – na grondige bestudering van de Odyssee van Homerus – de overblijfselen van mythische stad Troje ontdekt. Rahn raakt overtuigd van het feit dat hij op eenzelfde manier de heilige graal moet kunnen vinden. Op basis van het dertiende-eeuwse boek Parzival komt Rahn tot de conclusie dat de graal beschermd werd door de als heidens bestempelde sekte van de Katharen. Tijdens de belegering van het Kathaarse kasteel Montsegur in de kruistocht van 1244 zou de heilige graal door drie ridders verborgen zijn in de Franse Pyreneeën. Doorgaan met het lezen van “De nazi van de maand”