De Cock en de dictator in het Amstel Hotel

De zaak Pinochet: nobele strijd voor rechtvaardigheid of onwenselijke inmenging?

Stephanie Blom – De mededeling dat de nobele kunst der geschiedschrijving en de juridische wetenschap elkanders wegen zo nu en dan kruisen zal voor de student geschiedenis nauwelijks als een verassing komen. Enige kennis van het verleden is voor een goed jurist onontbeerlijk, en ook een historicus ontkomt er niet aan om zich zo nu en dan te verdiepen in de rechtswetenschap. De casus Nederland versus Augusto Pinochet, onderwerp van dit epistel, vormt een prachtig voorbeeld van de interessante verstrengeling van beide disciplines.

 Voor een goed begrip van de hier aan bod komende kwestie is enige historische achtergrond vereist. Op 11 september 1973 werd in Chili het democratisch gekozen socialistische regime van president Salvador Allende omver geworpen door een coup d’état onder leiding van Augusto Pinochet. Naar later bleek, werd deze hoogst controversiële staatsgreep gesteund door de Amerikaanse CIA, welke in het kader van de Koude Oorlog over de gehele wereld antisocialistische regimes in het zadel hielp. In december 1974 werd Pinochet door de militaire junta bij decreet benoemd tot de nieuwe president van het land. Vanaf het moment van zijn aantreden voerde Pinochet een wrede strijd om zijn politieke opponenten de mond te snoeren. Bij deze campagne kwamen volgens het Rettig Rapport, het onderzoek van de Nationale Commissie voor Waarheid en Verzoening van Chili, tussen de 2800 en 3200 dissidenten om het leven, werden circa 80.000 tegenstanders zonder proces geïnterneerd en rond de 30.000 mensen gemarteld. Na een termijn van 16 jaar besloot Pinochet in 1990 op vreedzame wijze af te treden nadat het volk zich in een door hem uitgevaardigd referendum tegen een voortzetting van zijn presidentschap had uitgesproken. Wel bleef de man aan als opperbevelhebber van het Chileense leger en nam hij zitting in de Senaat. Na zijn vertrek gingen geluiden op om de verantwoordelijken van de grootschalige mensenrechtenschendingen, Pinochet voorop, juridisch en maatschappelijk ter verantwoording te roepen. Echter, de regering van de oud-dictator had in 1978 een beruchte amnestiewet aangenomen welke betrekking had op alle politiek geïnspireerde misdaden die tussen 1973 en 1978 waren begaan. De centrum-linkse regeringen die na zijn aftreden aan het bewind kwamen hebben tot op heden weinig aanstalten gemaakt om deze wet definitief te herroepen.

Lees verder “De Cock en de dictator in het Amstel Hotel”

Advertenties