Spannende gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis

Micha van der Wal – Karel van ‘t  Reve stelde ooit dat de Nederlandse burger zijn kennis van de rechtsgang voornamelijk ontleende aan de televisie.  Hetzelfde kan, denk ik, ook voor zijn kennis van de geschiedenis aangenomen worden. Deze geschiedeniskennis zal dan niet alleen afkomstig zijn van documentaires, maar ook van dramatiseringen van historische gebeurtenissen. Lees verder “Spannende gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis”

Advertenties

Historica Inger Schaap over haar boek Sluipmoordenaars

Joris Belgers – Inger Schaap (26) rondde anderhalf jaar geleden cum-laude de master Holocaust- en Genocide studies af. Haar afstudeerscriptie vormde de basis voor het twee weken geleden verschenen Sluipmoordenaars: de Silbertanne-moorden in Nederland 1943-1944. Het boek vertelt de niet eerder beschreven geschiedenis van de Silbertanne Aktion, een geheime operatie uitgevoerd door Nederlandse SS’ers als vergeldingsactie van verzetsaanslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inger Schaap was gedurende haar studententijd niet alleen penningmeester van Kleio en faculteitsvereniging ALPHA en secretaris bij ASVA, ook heeft ze een tijdje als hoofdredacteur de Eindeloos boven water gehouden.

Lees verder “Historica Inger Schaap over haar boek Sluipmoordenaars”

Te veel onbenullen, te weinig verleden

Requiem voor het NHM – hoe links kon een hobby zijn?

Clara van de Wiel – De kogel is door de kerk. Op vrijdag 29 oktober maakte de kakelverse staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra bekend dat het nieuwe gebouw voor het Nationaal Historisch Museum in Arnhem er definitief niet komt. Na jaren van gebakkelei over noodzaak, locatie, opzet en financiering lijkt deze linkse hobby bij uitstek nu een gewisse dood te sterven. Moeten wij betrokken historici dit erg vinden? Of schept deze wending juist nieuwe mogelijkheden?

Lees verder “Te veel onbenullen, te weinig verleden”